عملکرد نظام پیشنهادات

"گزارش عملکرد حوزه نظام مشارکت و پیشنهادات  منطقه میاندوآب

اقدامات صورت پذیرفته:

1- تهیه فرمهای ارائه پیشنهاد، صورتجلسه بررسی و پاسخ به پیشنهادات، فرم ارزیابی کارشناسی نظام پیشنهادات، ارائه پاسخ به پیشنهاد دهنده.

 2- برگزاری شش مورد جلسه کمیته نظام مشارکت و بررسی پیشنهادات (جمع آوری بیش از 50 پیشنهاد و بررسی 35 پیشنهاد از پیشنهادات جمع آوری شده) در منطقه با حضور مدیر، معاون، دبیرو دیگر اعضای کمیته مشارکت و کارشناسان و پیشنهاد دهندگان و استفاده از تفکر و ایده ناب کارکنان جهت حل مسائل و مشکلات سازمانی در جهت پیشبرد اهداف منطقه و ارجاع بقیه پیشنهادات جهت بررسی و ارزیابی کارشناسی به کارشناسان مربوطه و جمع آوری پاسخها از کارشناسان.

3- برگزاری  یک مورد مسابقه کتابخوانی  الکترونیکی  پیرو اطلاعیه از نظام مشارکت تهران  با انجام  اقدامات: اطلاع رسانی ، ارسال فایل الکترونیکی و پرسشنامه ها به کارکنان و جمع آوری در موعد مقرر ، تصحیح ، قرعه کشی و  انتخاب سه نفر بعنوان نفرات برتر از بین کسانی که پاسخ مثبت به سوالات داده اند. و ارسال لیست اسامی به نظام مشارکت تهران و تقدیر از برگزیدگان با اهداء جوایز.

4- تهیه پاورپوینت نظام مشارکت با موضوع کاهش مصرف انرژی.               

5- جمع آوری بیش از 50 مورد پیشنهاد از کلیه کارکنان اعم از (ستادی، عملیاتی، ونواحی) و ارسال اسامی نفرات پیشنهاد دهنده به نظام مشارکت تهران.

 6- تهیه و ارسال فرم ارائه پیشنهاد  برای کارکنان  توسط دبیر پیشنهادات و در نظر گرفتن آیتم های تشویقی به پیشنهادات برتر، بمنظور ترغیب کارکنان به امر پیشنهاد و پیشنهادگیری و ایجاد جو مشارکتی درراستای توسعه فرهنگ ارائه پیشنهادات. (در سطح منطقه و همچنین نواحی).

7-  انتشار و ارسال دومین شماره گاهنامه منطقه به نظام مشارکت ستاد و کلیه کارکنان منطقه اعم از (ستادی، عملیاتی، و نواحی) وتهیه و انتشارشمارگان 3-14 اهنامه منطقه در دست اقدام می باشد.

8- تهیه و ارسال گزارش عملکرد 12 ماهه هر ساله  نظام مشارکت منطقه به نظام مشارکت ستاد

 9- ارسال پاسخ به پیشنهادات به ارائه دهندگان پیشنهادات و تقدیر و تشکراز ایده های مذکور.

10- آموزش نحوه ثبت پیشنهادات مصوب در سایت نظام پیشنهادات

11- تغذیه پیشنهادات مصوب در سایت نظام پیشنهادات .

12- ارتباط  منظم ، مرتب و همکاری لازم  با مسئولین  نظام مشارکت ستاد و دبیر و متصدیان مشارکت پالایشگاه ها و مناطق 37 گانه

اقدامات در دست اجرا:

1- تهیه فرم ارائه پیشنهاد نظام پیشنهادات مختص خانواده ها وارباب رجوع (باارائه بذرپیشنهادی)

2- راه اندازی "انجمن کارکنان خلاق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی" در سطح منطقه با هماهنگی و همکاری مسئول پژوهش منطقه.

3- اختصاص دادن هرشماره از ماهنامه  به واحدها ونواحی جهت ابراز ایده ها، پیشنهادات ارزنده و بنیادی و اخبار مختص هر واحد و ناحیه مربوطه.در حوزه کاری خود وانتخاب یک موضوع آزاد و مفید و به روز

4- در راستای کیفی نمودن پیشنهادات ارائه شده ازطرف همکاران ، موضوعی بعنوان بذرپیشنهاد در زمینه های  (افزایش بهره وری ، تقلیل هزینه هاو کاهش قیمت تمام شده، بهینه سازی مصرف

 انرژی و فرآورده ها ، کاهش عملیات، بهبود کیفیت و خدمات، ابداعات و تغییرات بنیادی و ..... ) مطرح و با ارسال به همکاران ، پیشنهادات در این خصوص جمع آوری و درکمیته مطرح و مطابق مقررات جاری شرکت  پاسخ لازم به پیشنهاد دهندگان ارائه می گردد .

5- تشریح و تبیین سامانه جدید ثبت پیشنهادات برای استفاده کارکنانبصورت بریدی

6- انتشار شمارگان 3-13 ماهنامه منطقه

7- تقدیر از پیشنهادات با اهداء جوایز و.......

 

دبیر نظام مشارکت و پیشنهادات منطقه