فعالیت های پژوهشی

گزارش عملکرد کمیته پژوهش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب  بشرح ذیل می باشد

 1-تعداد 5 قرارداد تفاهم نامه با دانشگاه های صنعتی ارومیه، مراغه، آزاد مراغه، آزاد میاندواب، و آزاد بناب عقد شده است

2- بیش از 15 جلسه کمیته تشکیل و 21 عدد موضوع پژوهشی به اداره پژوهش ارسال شده است

3- تعداد 8 پورپوزال دانشجویی بررسی و 2 عدد پروژه دانشجویی کارشناسی ارشد به عقد قرارداد رسیده است.

 4- برنامه های اولویت دار پژوهشی منطقه بشرح ذیل می باشد.

ردیف

عناوین برنامه ها

اولویت

پیش‌بینی درصد تحقق برنامه در پایان سال 95

پیش‌بینی میزان پیشرفت برنامه (درصد)

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

1

برگزاری دوره تخصصی نحوه بررسی و تعیین و تکلیف موضوعات پژوهشی برای اعضای کمیته پژوهش

1

100%

0%

100%

0%

0%

2

دعوت از یک دانشگاه جهت عقد قرارداد

2

100%

0%

100%

0%

0%

3

ارائه 30 مورد اولویت پژوهشی در طول سال

1

100%

25%

25%

25%

25%

4

برگزاری همایش معرفی فعالیت های شرکت برای دانشجویان کارشناسی ارشد و اساتید و با تاکید بر لزوم استفاده از علوم جدید

2

100%

0%

50%

50%

0%