پرسش های متداول ارباب رجوع

پرسشهای  متداول  و پاسخ های آن

سوال 1- بر اساس اطلاعیه های ستاد هدفمند کردن یارانه ها مقرر گردیده است که نفت سفید و گاز مایع مصرفی خانوارها بر اساس کالابرگ توزیع گردد. این تصمیم به چه دلیلی گرفته شده و نحوه اجرای آن را بیان فرمائید.

ج- نظر به اینکه عمده مصرف کنندگان این فرآورده ها خانوارهای کم درآمد است که عمدتا" در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق عشایری متمرکز هستند، بنابراین دولت یارانه بالایی را در نظر گرفته است و به منظور مدیریت مطلوب مصرف و توزیع عادلانه و جلوگیری از خروج این فرآورده ها از شبکه توزیع، ابزار " کالابرگ" انتخاب  شده است. به منظور توزیع درست و صحیح کالا برگ، در هر استان کمیته هایی به ریاست استاندار و عضویت سازمانهای ذیربط منجمله شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تشکیل شده است. در این ارتباط که سیلندرهای ال.پی.جی در هر ماه به هر خانواده دو سیلندر 11 کیلویی تخصیص می یابد و از آنجا که این فرآورده صرفا" برای پخت و پز باید استفاده شود نه  برای موارد دیگری همچون حرارتی، این تعداد سیلندر  کافی است.

سوال2- دلیل متفاوت بودن قیمت سی.ان.جی در جایگاههای مختلف چیست؟

ج- نظر به اینکه در حال حاضر تجهیزات نصب شده در جایگاهها بر اساس دو مقیاس حجم و وزن، فرآورده سی.ان.جی را عرضه می کنند، بنابراین در بعضی جایگاهها بر حسب متر مکعب و بعضی نیز کیلــــوگرم محاسبه و عرضــه می شود. از آنجا که هر کیلـوگرم معادل 35/1 متر مکعب سی.ان.جی می باشد، لذا یک کیلوگرم سی.ان.جی،  4050 ریال و هر متر مکعب سی.ان.جی،  3000 ریال می باشد.

در حال حاضر تعداد جایگاههای سی.ان.جی، 1539 باب بوده که ان شاء ا... تا پایان سال به حدود 1700 باب جایگاه خواهد رسید.

سوال 3- نظر به اینکه بعضی عزیزان حواله فرآورده های نفتی را قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خریداری کرده ولی فرآورده را از انبارهای شرکت خارج نکرده اند، این گروه چه وضعیتی دارند؟

ج- براساس تصمیمات متخذه کسانی که حواله خرید فرآورده را پیش از اجرای قانون دریافت نموده اند، فرآورده با همان قیمت در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت .

سوال4- آیا در عرضه فرآورده  سی.ان.جی مانند بنزین محدودیتی وجود دارد و سهمیه بندی اعمال می شود؟

ج- درحال حاضر فرآورده سی.ان.جی بدون سهمیه بندی و هیچگونه محدودیتی عرضه می شود.

سوال 5- در حال حاضر قیمت ال.پی.جی  در جایگاه به چه صورت می باشد؟

ج - در حال حاضر هر لیتر گاز مایع در جایگاههای ال.پی.جی،  3000 ریال و هر کیلوگرم آن 5400 ریال می باشد. ( 8/1 لیتر گازمایع معادل یک کیلوگرم گازمایع است )

سوال 6- در حال حاضر چه تعداد خودرو ال.پی.جی  سوز در کشور وجود دارد؟

ج - حدود 25000 دستگاه خودرو ال.پی.جی سوز که عمدتا تاکسی می باشند، وجود دارد.

سوال 7- قیمت نفت گاز در بخش اول حمل و نقل چقدر است و نحوه اعمال آن به چه صورت است؟

ج: نفتگاز بخش حمل و نقل قبلا" تک نرخی بوده است که پس از اعمال قانون، این فرآورده به صورت دو نرخی با قیمت های 300 ریال و 600 ریال در هر لیتر، بر اساس جداول سهمیه عرضه     می شود.

سوال8- سهمیه های بنزین 1000 ریالی موجود در کارتهای خودروهای سواری شخصی و موتور سیکلت ها تا چه زمانی اعتبار دارد؟

ج : در حال حاضر هیچگونه محدودیت زمانی برای مصرف آن وجود ندارد.

سوال 9- نحوه عرضه نفت گاز بخش کشاورزی و همچنین قیمت آن چگونه است؟

ج: براساس مصوبة ستاد هدفمند کردن یارانه­ها ماهیانه 300 میلیون لیتر( با توجه به مصارف واقعی گذشته) نفت گاز با نرخ 300 ریالی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است و از طرف وزارت جهاد کشاورزی بین سازمانهای جهاد کشاورزی استانها تقسیم و به آنها ابلاغ شده است که آنها نیز مسئولیت توزیع آن بین مصرف کنندگان این بخش را بعهده دارند. بدیهی است مازاد بر سهمیه فوق به قیمت هر لیتر 600 ریال عرضه خواهد شد.

سوال 14- نحوة عرضه نفت گاز بخش صنعت و همچنین قیمت آن چگونه است؟

ج: براساس مصوبة ستاد هدفمند کردن یارانه ها ماهیانه 90 میلیون لیتر نفت گاز با نرخ 300 ریالی به بخش صنعت اختصاص یافته است که این میزان توسط وزارت مذکور عرضه می گردد و مازاد بر میزان فوق به قیمت هر لیتر 600ریال عرضه خواهد  شد.

سوال 15- نرخ نفت گاز حرارتی چقدر است؟

ج: نفت گاز حرارتی براساس هر لیتر 3500 ریال عرضه می شود.

سوال 16- نفت گاز به چه نرخی به نانوایی ها عرضه می شود؟

ج: براساس نرخ حمایتی هر لیتر 1500 ریال

سوال 17- نرخ نفت گاز گرمابه ها چقدر است؟

ج- گرمابه ها براساس نرخ حمایتی هر لیتر 1500 ریال عرضه می شود.

سوال18- نرخ نفت گازسایر اصناف چگونه است؟

ج- به جز نانوایی ها وگرمابه ها برای بقیه اصناف با قیمت 3500 ریال عرضه می شود.

سوال19 – قیمت فرآورده های نفتی برای بخش دولت چه میزان است؟

ج- بخش دولت ونیروهای مسلح تمامی فرآورده های مورد نیاز خود را در قالب سهمیه بندی وبا بالاترین نرخ در یافت می نمایند.

سوال20- سوخت شناورهای صیادی با چه قیمتی عرضه می شود؟

ج- در صورت فعالیت در داخل آبهای کشور نفت گاز با نرخ 1500 ریال وبنزین با نرخ 4000 ریال ودر صورت فعالیت در آبهای بین المللی نفت گاز با نرخ 3500 ریال وبنزین با نرخ 7000 ریال

سوال21- سوخت شناورها وقایقهای مسافربری با چه قیمتی عرضه می شود؟

ج- درصورتی که پروانه بهره برداری شناور وقایق مسافربری باشد نفت گاز با نرخ 1500 ریال وبنزین با نرخ    4000 ریال عرضه می شود .

سوال22- سوخت قایقهای تفریحی با چه قیمتی عرضه می شود؟

ج- نفت گاز 3500 ریال درهرلیتر وبنزین 7000 ریال در هرلیتر

بدیهی است شناورهائی که در آبهای بین المللی تردد می کنند با مالکیت ایرانی ویا خارجی باید سوخت را به نرخ بین المللی دریافت کنند.

سوال23- نفت سفید با چه نرخی عرضه می شود؟

ج: با توجه به اینکه این فرآورده عموماً توسط اقشار کم درآمد و همچنین در شهرهای کوچک و روستاهای فاقد گاز کش عرضه می گردد با نرخ حمایتی هر لیتر 1000 ریال عرضه می شود.

سوال 24- گاز مایع خانوار (سیلندر 11 کیلویی) با چه نرخی عرضه می شود؟

ج: براساس قیمت تعیین شده در کمیته قیمت گذاری استان با نرخ پایه هر کیلوگرم گاز 1800 ریال و میانگین هزینه 1200 ریال که شامل هزینه های حمل ، بارگیری، تخلیه و ... است عرضه می گردد.

سوال 25 – گاز مایع سایر بخشها مثل صنفی/ صنعتی با چه نرخی عرضه می شود؟

ج: گاز مایع سایر بخشها به جز خانوار با نرخ هر کیلو 5400 ریال عرضه می شود.

سوال 26 – نفت کوره در بخشهای مختلف با چه نرخی عرضه می شود؟

ج: نرخ نفت کوره برای کلیه مصرف کنندگان اعم از خصوصی و دولتی و همچنین نیروگاهها با نرخ هر لیتر 2000 ریال عرضه می شود.

سوال 27- نرخ عرضه نفت گاز به نیروگاهها چقدر است؟

ج: نیروگاهها با بالاترین نرخ یعنی هر لیتر 3500 ریال نفت گاز دریافت می کنند.

سوال28- در حال حاضر چه تعداد خودرو سی.ان.جی سوز در کشور وجود دارد؟

ج: در حال حاضر حدود000/000/2 خودرو سی.ان.جی سوز وجود دارد که حدود 000/700 آن کارگاهی و مابقی در کارخانجات خودرو سازی تولید شده اند.

سوال 29-نجوه تسویه حساب  نفت سفید چگونه میباشد؟

ج:مراجعه حضوری   بهمراه اصل شناسنامه  و کارت ملی سرپرست به ناحیه  مربوطه 

سوال30-مراحل عقد قرار داد   با مصرف کنندگان  عمده  چگونه  میباشد :

ج)مراجعه حضوری به ناحیه مربوطه و تحویل  مدارک ذیل و بعا مراجعه  به منطقه جهت عقد قرارداد

1-تنظیم و ارائه فرم شماره 1 با تایید رئیس ناحیه  مربوطه

2-ارائه معرفی نامه از سازمان متولی   با قید و نوع و دوره  تخصیصی سوخت  به متقاضی

3- درخواست کبی متقضی 

4- ارائه آگهی آخرین  تعغیرات (برای شرکتهای عمرانی  )

5- ارائه دفتر مصرف کنندگان عمده

6-قرارداد فیمابین مجری پروزه و کارفرما  (برای طرحهای عمرانی )

7-ارائه اصل سند مالکیت   ماشین آلات

8-ارائه قرار اد حمل و نقل  فراورده های نفتی

9- همراه داشتن مهر شرکت مربوطه

10-اصل و کپی پروانه بهره برداری 

11- امضاء تعهد HSE  و ایمنی مصرف کنندگان  عمده

12-ارائه لیست م شین آلات  پروزه

سئوال 31 نحوه  اخذ  مجوز تاسیس   جایگاه

ج:مراجعه حضوری  به منطقه  و ارائه مدارک ذیل

1-ارئه گواهی عدم سوء پیشینه

2-ارائه اصل وکپی سند زمین ثبت شده

3-ارائه گواهی عدم اعتیاد

4-ارائه گواهی از شهرداری یا سازمان و  پایانه ها مبنی بر مجوز ساخت

5-ارائه نامه از محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی .نیروی انتظامی (اماکن )جهاد کشاورزی .آب منطقه ای .مخابرات .شرکت گاز .خطوط لوله مخابرات .آموزش و پرورش.فرمانداری

6-تعهد نامه محضری مبنی بر توجیه اقتصادی طرح  توسط متقاضی

7-فیش واریزی  به مبلغ 50 میلیون ریال(CNG )

روابط  عمومی منطقه میاندوآب