آرشیو اخبار

امروز : چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت : ۸:۵۵

[۱۳۸۵]  ::  [۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  :: 
[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]
تعداد اخبار : ۲

سوخترسانی به بیش از 4 هزار خودرو حامل زائران حسینی

 
طی دو هفته اخیر به بیش از 4 هزار اتوبوس حامل زوار حسینی در مرز خسروی سوخترسانی شده است.
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ , ۰۷:۵۶

۱ ۲
۲ مورد، صفحه ۱ از ۲